Zapraszamy na nasze aukcje OLX

System zbrojenia odginanego

Systemy zbrojenia PLEXUS®, PYRAPLEX® i PLEXUS® FTW są certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 1992-1-1 z kartą katalogową NA(D) i DBV (Niemieckiego Towarzystwa Technologii Betonu i Budownictwa) , Gięcie do tyłu stali betonowej i – wymagania dotyczące skrzynek ochronnych”, zgodnie z Eurokodem 2, styczeń 2011. Długości prętów do wyciągania są zgodne z DIN 1045-1:2008-08, rozdział 12.3.2. lub inne lokalne przepisy w Europie.

  • Średnica rolki gnącej: 6ds
  • Zagięty odcinek łączników metalowych w obudowie
  • Poprzeczne haczyki na poszczególnych paskach ułatwiające wkładanie zbrojenia
  • Ocynkowana obudowa może pozostać wewnątrz betonu
  • Końce zamknięte drewnem, dzięki czemu niezwykle stabilne
  • Plastikowa osłona dla mniejszej wagi, łatwiejszego i zmniejszonego ryzyka obrażeń
  • Brak pozostałości plastiku w betonie

Wszystkie różne gatunki stali wymagane w krajach europejskich są dostępne z magazynu w krótkim czasie.

Długość wyciągana li. wg. DIN 1045: wg. wg ONORM B4200:
Ø 8 mm: 32 cm 29 cm
Ø 10 mm: 39 cm 36 cm
Ø 12mm: 46 cm 42 cm

Długość obudowy ocynkowanej 1,20m, długość całkowita z końcówkami od 1,22 do 1,25m. Faktura wyniesie 1,25 mln.

Dostępne Ø możliwe :

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej – EOTA

lnstytut Techniki Budowlanej – instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

External control by Kiwa GmbH.

Ilość strzałek w standardowych elementach

PLEXUS®

PLEXUS® to prefabrykowany system ciągłości prętów zbrojeniowych do konstrukcji żelbetowych. PLEXUS® zapewnia prostą i efektywną kosztowo metodę ciągłości zbrojenia w połączeniach betonowych. Struktura powierzchni skrzynki jest sklasyfikowana w kategorii „gładka” zgodnie z kartą techniczną 1TB (1nstytutu Techniki Budowlanego) i DBV (Niemieckiego Towarzystwa Technologii Betonu i Budownictwa) „Gięcie stali betonowej i wymagania dotyczące skrzynek ochronnych”.

 

PLEXUS®

PLEXUS®
SKRZYNKA 85

PLEXUS®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 115

PLEXUS®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 145

PLEXUS®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 175

PLEXUS®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 205

PLEXUS®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 225

PYRAPLEX®​

PYRAPLEX® to zaawansowany rozwój skrzynki PLEXUS® z wgłębieniami zapewniającymi duże sity nacisku. Dzięki nowej i unikalnej specjalnej konstrukcji piramidy skrzynki jest to PYRAPLEX®, który jest pierwszym produktem, który zapewnia dwuosiowe przeniesienie sit ścinających na całej długości złącza konstrukcyjnego. Struktura powierzchni skrzynki jest sklasyfikowana w kategorii
„zazębiona” zgodnie z kartą techniczną DBV (Niemieckie Towarzystwo Technologii Betonu i Budownictwa) „Gięcie stali betonowej i wymagania dotyczące skrzynek ochronnych”.

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 112

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 112

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 142

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 172

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 202

PYRAPLEX®
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 222

PLEXUS® dla prefabrykacji

PLEXUS® FTW do stosowania w przemyśle prefabrykacji lub w zastosowaniach, w których wymagana jest bardzo niska wysokość skrzynki 20 lub 30 mm. Struktura powierzchni skrzynki jest sklasyfikowana w kategorii „gładka” zgodnie z arkuszem danych DBV (Niemieckie Towarzystwo Technologii Betonu i Budownictwa) „Gięcie stali betonowej i wymagania dotyczące skrzynek ochronnych”.

PLEXUS® dla prefabrykacji

PLEXUS® dla prefabrykacji
SZEROKOŚĆ SKRZYNKI 15

PLEXUS® na zamówienie

TYPE "A"
TYPE "C"
TYPE "I"
TYPE "D"
TYPE "B"
TYPE "F"
TYPE "O"
TYPE "L"
TYPE "G"
TYPE "DD"
TYPE "H"
TYPE "M"
TYPE "AA"
TYPE AD"