Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które uchronią osoby przebywające na terenie budowy przed upadkiem to jeden z najważniejszych obowiązków inwestorów. Wykonywanie prac na wysokościach jest nieuniknione w przypadku każdego projektu, gdyż do tego rodzaju robót wliczają się czynności realizowane na wysokości już 1 metra nad poziomem podłoża bądź innej powierzchni. Niezależnie, czy mowa o dość niskim, czy znacznie wyżej położonym miejscu prowadzenia robót, każdorazowo musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników, dostosowując rozwiązania ochronne odpowiednio do charakteru budowy.

Regulacje prawne

Prawidłowe metody i środki ochrony indywidualnej muszą zostać zapewnione przez pracodawcę. Tylko w ten sposób spełni on określone prawnie wymagania dotyczące zasad BHP przy robotach budowlanych na wysokościach. Kwestie te uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. Szczególnie istotne jest również przeszkolenie w tym zakresie wszystkich osób wykonujących obowiązki zawodowe na terenie budowy.

Jak zabezpieczyć osoby realizujące obowiązki na wysokościach?

Nawet na budowie wyposażonej w rusztowania czy podnośniki koszowe konieczne jest utworzenie dodatkowej ochrony zbiorowej przed upadkiem z miejsc znajdujących się na wysokości. Jedną z metod jest montaż balustrad bądź osiatkowana w miejscach zagrażających bezpieczeństwu, np. przy uskokach powierzchni. Spełniające odpowiednie parametry wytrzymałościowe i we właściwy sposób założone siatki oraz barierki BHP chronią pracowników przed upadkiem z dachu lub krawędzi obiektu.

Wśród polecanych rozwiązań wymienia się również system autoasekuracyjny Alsipercha, który przeznaczony jest do indywidualnej ochrony. Pozwala on na bezpieczne realizowanie obowiązków dzięki automatycznie rozwijającej się linie ratunkowej, która blokuje się w razie upadku operatora. Producenci proponują również inne rozwiązania, takie jak osłonki BHP zabezpieczające wystające pręty zbrojeniowe na terenie wznoszonego obiektu.

Dodaj komentarz