Zapraszamy na nasze aukcje OLX

Membrana AlphaProPlus

System do hydroizolacji podziemnych
Oparty na trójwarstwowej membranie system AlphaProPlus zapewniający w sposób trwały, całopowierzchniowe łączenie z mieszanką betonową. Zapobiega możliwości migracji wody pomiędzy membraną AlphaProPlus a powierzchnią stwardniałego betonu chronionej konstrukcji.
Specyfikacja techniczna
PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych — Definicje i właściwości.
Wyłączny dystrybutor:
iBet sp. z o.o.
Opis produktu
Trójwarstwowa membrana, składająca się z rdzenia polietylenowego, jednostronnie laminowana włókniną polipropylenową. Poprzez zastosowanie technologii AlphaProPlus membrana jest bardzo mocna a przy tym lekka, powłoka zewnętrzna łączy się doskonale z betonem.

Przeznaczenie i zakres stosowania
Wyrób stosowany w konstrukcji ściany lub na podłogi, lub pod podłogami, lub pod płytami posadowionymi w gruncie w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do innej.
Sposób montażu
poziomo na betonie podkładowym lub na podłożu np. z zagęszczonego piasku
pionowo, np. w szalunku przed betonowaniem, przykładanie bezpośrednio do ściany lub do płyty termoizolacyjnej
Informacje dla użytkownika
Warunki układania
Membranę AlphaProPlus należy układać w warunkach umożliwiających normalne prace murarskie, nie należy układać przy temperaturze poniżej -5 °C. Należy zapobiegać uszkodzeniom membrany podczas prowadzenia prac zbrojarskich. Podłoże pod membranę winno być nieodkształcalne, zwarte, gładkie, czyste i jednolite, bez ostrych krawędzi i ubytków, czy wystających ziaren kruszywa. W czasie prac zbrojarskich i szalunkowych należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, aby nie uszkodzić membrany hydroizolacyjnej.
Warunki stosowania
Wykonanie ochrony przeciwwodnej za pomocą membrany AlphaProPlus powinno się odbyć według projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Łączenie
Pasma membrany AlphaProPlus należy łączyć zgrzewając membranę gorącym powietrzem. Łączenie może być również za pomocą kleju naniesionego fabrycznie lub taśm klejących (np. APP 150). Mocowanie mechaniczne krawędzi membran do szalunku za pomocą klamer stalowych przed sklejaniem lub zgrzewaniem. Stosując każdą metodę łączenia membran należy stosować zakład o minimalnej szerokości 6 cm.
Mieszanka betonowa i beton
Mieszankę układać bezpośrednio na wykonanym systemie izolacji przeciwwodnej. Mieszanka winna mieć konsystencję umożliwiającą dokładne nasączenie i wniknięcie zaczynu cementowego w strukturę włókniny polipropylenowej celem uzyskania właściwego zespolenia izolacji z betonem. Istotne jest właściwe ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja betonu. Konstrukcja izolowanego elementu winna wykazać odpowiedni stopień i rodzaj zbrojenia, aby mogła być wodoszczelna i odporna na powstawanie rys. Przed betonowaniem płyty fundamentowej należy usunąć ewentualne zanieczyszczenia z membrany hydroizolacyjnej np. przez mycie wodą pod ciśnieniem (usunąć potem powstałe zastoiska wody), lub sprężonym powietrzem.
Przechowywanie
AlphaProPlus należy przechowywać przed użyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu chroniąc przed działaniem promieni słonecznych.

Taśma klejąca APP 150

 

 

  • Taśma klejąca APP 150 do łączenia pasów.

Taśma klejąca APP H40

  • Taśma klejąca APP H40 do łączeń szczytowych,

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne z EPDM

 

 

 

  • Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne z EPDM