Zapraszamy na nasze aukcje OLX

iFLEX SINGLE - Taśma uszczelniająca do przerw roboczych

Specyfikacja Techniczna:
PN-EN 14909:2012, Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Definicje i właściwości:
Taśma uszczelniająca iFLEX, wykonana z membrany polietylenowej, moletowana, laminowana jednostronnie (iFLEX singiel) lub obustronnie specjalną powłoką adhezyjną (iFLEX double). Taśma wykonywana jest również z funkcją wymuszenia rys w ścianach i płytach fundamentowych (iFLEX WR). Specjalna powłoka jest zabezpieczona folią, podzieloną na dwie części. Dzięki czemu możliwe jest jej późniejsze usunięcie. Poprzez zastosowaniespecjalnej powłoki taśma iFLEX łączy się doskonale z zaprawą murarską. Taśmę uszczelniającą iFLEX stosuje do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach monolitycznych – w miejscu połączenia płyty i ścian w celu zabezpieczenia konstrukcji przed migracji wody z jednej części konstrukcji do drugiej i niedopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji.

Sposób układania:
• układanie pionowo przed wylewaniem mieszanki betonowej na konstrukcji zbrojenia, montaż za pośrednictwem metalowych strzemion,
• układanie pionowo w warstwie świeżej mieszanki betonowej.

Warunki układania:
Membranę iFLEX należy układać w warunkach umożliwiających normalne prace murarskie, nie należy układać przy temperaturze poniżej -5°C.


Warunki stosowania:
Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej za pomocą taśmy iFLEX powinno się odbyć według projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.


Łączenie:
Części iFLEX należy łączyć ze sobą przez warstwę adhezyjną, dodatkowo zabezpieczając spinkami zaciskowymi metalowymi. Należy stosować zakład o minimalnej szerokości 10 cm.


Przechowywanie:
iFLEX należy przechowywać przed użyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych.

iFLEX 150 DOUBLE - Taśma uszczelniająca do przerw roboczych

Specyfikacja Techniczna:
PN-EN 14909:2012, Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Definicje i właściwości:
Taśma uszczelniająca iFLEX, wykonana z membrany polietylenowej, moletowana, laminowana jednostronnie (iFLEX singiel) lub obustronnie specjalną powłoką adhezyjną (iFLEX double). Taśma wykonywana jest również z funkcją wymuszenia rys w ścianach i płytach fundamentowych (iFLEX WR). Specjalna powłoka jest zabezpieczona folią, podzieloną na dwie części. Dzięki czemu możliwe jest jej późniejsze usunięcie. Poprzez zastosowaniespecjalnej powłoki taśma iFLEX łączy się doskonale z zaprawą murarską. Taśmę uszczelniającą iFLEX stosuje do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach monolitycznych – w miejscu połączenia płyty i ścian w celu zabezpieczenia konstrukcji przed migracji wody z jednej części konstrukcji do drugiej i niedopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji.

Sposób układania:
• układanie pionowo przed wylewaniem mieszanki betonowej na konstrukcji zbrojenia, montaż za pośrednictwem metalowych strzemion,
• układanie pionowo w warstwie świeżej mieszanki betonowej.

Warunki układania:
Membranę iFLEX należy układać w warunkach umożliwiających normalne prace murarskie, nie należy układać przy temperaturze poniżej -5°C.


Warunki stosowania:
Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej za pomocą taśmy iFLEX powinno się odbyć według projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.


Łączenie:
Części iFLEX należy łączyć ze sobą przez warstwę adhezyjną, dodatkowo zabezpieczając spinkami zaciskowymi metalowymi. Należy stosować zakład o minimalnej szerokości 10 cm.


Przechowywanie:
iFLEX należy przechowywać przed użyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych.

Taśma uszczelniająca PVC-P PVC-P+NBR TYP A

 

Strzemiona są elementami, które łączą pręty główne zbrojenia z elementami typu: Taśmy/ iFLEX /Blachy uszczelniające. Wykorzystywane są przy wykonywaniu fundamentów, nadproży, schodów i stropów czyli praktycznie na każdym etapie wznoszenia konstrukcji obiektu.

 

iFLEX WR (PROFIL RYSUJĄCY)

Specyfikacja Techniczna:
PN-EN 14909:2012, Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Definicje i właściwości:
Taśma uszczelniająca iFLEX, wykonana z membrany polietylenowej, moletowana, laminowana jednostronnie (iFLEX singiel) lub obustronnie specjalną powłoką adhezyjną (iFLEX double). Taśma wykonywana jest również z funkcją wymuszenia rys w ścianach i płytach fundamentowych (iFLEX WR). Specjalna powłoka jest zabezpieczona folią, podzieloną na dwie części. Dzięki czemu możliwe jest jej późniejsze usunięcie. Poprzez zastosowaniespecjalnej powłoki taśma iFLEX łączy się doskonale z zaprawą murarską. Taśmę uszczelniającą iFLEX stosuje do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach monolitycznych – w miejscu połączenia płyty i ścian w celu zabezpieczenia konstrukcji przed migracji wody z jednej części konstrukcji do drugiej i niedopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji.

Sposób układania:
• układanie pionowo przed wylewaniem mieszanki betonowej na konstrukcji zbrojenia, montaż za pośrednictwem metalowych strzemion,
• układanie pionowo w warstwie świeżej mieszanki betonowej.

Warunki układania:
Membranę iFLEX należy układać w warunkach umożliwiających normalne prace murarskie, nie należy układać przy temperaturze poniżej -5°C.


Warunki stosowania:
Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej za pomocą taśmy iFLEX powinno się odbyć według projektu technicznego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.


Łączenie:
Części iFLEX należy łączyć ze sobą przez warstwę adhezyjną, dodatkowo zabezpieczając spinkami zaciskowymi metalowymi. Należy stosować zakład o minimalnej szerokości 10 cm.


Przechowywanie:
iFLEX należy przechowywać przed użyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych.